മുല്ലപ്പൂക്കൾ

Year: 
1989
mullappookkal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കാർണിവൽ സിനിമയിലെ ഷിബു ചക്രവർത്തിയുടെ
വരികൾക്ക്ശ്യാം സംഗീതം നൽകി കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിമും കെ എസ് ചിത്രയും ചേർന്നാലപിച്ച   
മുല്ലപ്പൂക്കൾ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാം