കൊട്ടറ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

Kottara Gopalakrishnan

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ എം. എല്‍. എയും ആയിരുന്നു കൊട്ടറ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍.
1970 -77 കാലത്ത് കൊട്ടാരക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം നിയമസഭയിലെത്തിയത്.