ജംഗിൾ.Com

Jungle.Com
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 October, 2018

ഫിയാമ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ രാജേഷ് രാഘവൻ നിർമ്മിച്ച് അരുൺ നിശ്ചൽ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചയ്യുന്ന ചിത്രം ജംഗിൾ.Com. ആദി ആദിത്യ, മിനോൺ, ഗൗരവ് മേനോൻ  അഭിനയിക്കുന്നു

JUNGLE.COM OFFICIAL TRAILER