ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി

Chilappol Penkutti
കഥാസന്ദർഭം: 

 കാശ്മീരിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അരങ്ങേറുന്ന ചിത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി

തിരക്കഥ: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 July, 2019

Chilappol Penkutty | Official Trailer | Prasad Nooranad | Suneesh Chunakkara