രൗദ്രം 2018

Roudram 2018
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 October, 2019

ജയരാജിൻ്റെ നവരസം സീരിസിലെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രം.

Teaser Release : Jayaraj's Roudram 2018

Jayaraj's Roudram 2018 Second Teaser Release