വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഹീറോ

Title in English: 
Working Class Hero

ദിലീഷ് പോത്തനും, ശ്യാം പുഷ്‌കരനും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഹീറോ എന്ന സിനിമാ നിർമ്മാണ കംബനി