അശ്വതി വിജയൻ

Aswathi Vijayan
Aswathi Vijayan
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 3

ഇടുക്കിയിൽ മൂലമറ്റം സ്വദേശിനി. രാക്ഷസ രാജാവിലെ "സ്വപ്നം ത്യജിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗം ലഭിയ്ക്കും" എന്ന ഗാനം യേശുദാസിനും ചിത്രക്കുമൊപ്പം പാടി മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ ഒരു മ്യൂസിക് സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.