വിഷ്ണു ശരത്

Name in English: 
Vishnu Sarath

ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടി മോഹൻ സിതാരക്കൊപ്പം സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചു.