സുശീൽ കുമാർ

Susheel Kumar (Actor)
Susheel-Kumar-m3db.jpg
ടി എ ശംസുദ്ധീന്‍
സുശീൽ

ഡോക്ടര്‍, പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി, റോസി തുടങ്ങിയ പടങ്ങളില്‍ കാണാം.
ടി എ ശംസുദ്ധീന്‍ എന്നാണു ശെരിയായ പേര്.

അവലംബം: മഹേഷ് മനുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്