അനീഷ് വാസുദേവ്

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
പായും പുലി മോഹൻ കുപ്ലേരി 2007

Song Recording

ഗാനലേഖനം

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിയൻ പ്രമോദ് പപ്പൻ 2010