കെ 7 സ്റ്റുഡിയോസ്

K 7 studios

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
വാശി വിഷ്ണു രാഘവ് 2022
കീടം രാഹുൽ റിജി നായർ 2022

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കടുവ ഷാജി കൈലാസ് 2022
പീസ് സൻഫീർ കെ 2022
ബൊണാമി ടോണി സുകുമാർ 2022

Sound Design

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാരവാൻ ജോമി കുര്യാക്കോസ് 2023

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
19 (1)(a) ഇന്ദു വി എസ് 2022