1 എം 2 കൊച്ചി

1M2 Kochi

വൺ എം ടു കൊച്ചി

ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണ്ണമിയും ജിസ് ജോയ് 2019

Colour consultant

കളർ കൺസൾട്ടന്റ് / കളറിസ്റ്റ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഹെലൻ മാത്തുക്കുട്ടി സേവ്യർ 2019