സിദ്ദിഖ് താമരശ്ശേരി

Siddique Thamarassery
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 1
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 4

സംവിധായകൻ സിദ്ധീക്ക് താമരശ്ശേരി. ഗമനം, തറവാട് ,സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണം എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്താണ്.

Siddique Thamarassery