മനു കണ്ണന്താനം

Manu Kannanthanam

പ്രശസ്‌ത ഛായാഗ്രാഹകനായ സഞ്‌ജീവ്‌ ശങ്കറിനോടൊപ്പം ഛായാഗ്രഹണ സഹായിയായിരുന്നു മനു കണ്ണന്താനം. ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം 'ദൂരം