മഹേഷ്‌ കേശവ്

Mahesh Keshav

മഹേഷ്‌ കേശവ് മായാപുരി 3 ഡി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ (vfx). പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഗ്രാഫിക്സ് രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. മഹേഷ്‌ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണ് മായാപുരി 3 ഡി