* നീ വാ എൻ ആറുമുഖാ

...

Varane Avashyamund Official Video Song | Nee Vaa En Aarumukha | Dulquer Salmaan | Anoop Sathyan