* കവരത്തി പെണ്ണു മൊഞ്ചാണേ

...

Kavarathi Song Video | Pranaya Meenukalude Kadal Song | Vinayakan| Kamal | Shaan Rahman |Official