രതിഭാവം

ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Rathibhaavam

Additional Info

Year: 
1989