പൊന്നും തിങ്കൾ പോറ്റും - M

ഉം..ഉം...രാരി രാരീരം രാരോ..
പൊന്നും തിങ്കള്‍ പോറ്റും മാനേ
മാനേ കുഞ്ഞികലമാനേ(2)
പൂമിഴികള്‍ പൂട്ടി മെല്ലേ
നീയുറങ്ങീ ചായുറങ്ങി
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ പൂവിടും പോലെ നീളേ
വിണ്ണില്‍ വെണ്‍താരങ്ങള്‍ മണ്ണില്‍ മന്ദാരങ്ങള്‍
പൂത്തു വെണ്‍താരങ്ങള്‍ പൂത്തു മന്ദാരങ്ങള്‍ [പൊന്നും തിങ്കള്‍ ...]

ഈ മലര്‍ കൈയില്‍ സമ്മാനങ്ങള്‍ എന്നോമല്‍ കുഞ്ഞിനാരേ തന്നു
നിന്നിളം ചുണ്ടിന്‍ പുന്നാരങ്ങള്‍ കാതോര്‍ത്തു കേള്‍ക്കാനാരേ വന്നു
താലോലം തപ്പു കൊട്ടി പാടും താരാട്ടിനീണവുമായ് വന്നു(2)
കാണാതെ നിന്‍ പിന്നാലെയായ്
കണ്ണാരം പൊത്തും കുളിര്‍ പൂന്തെന്നലായ്  [പൊന്നും തിങ്കള്‍ ..]

നീയറിയാതെ നിന്നെക്കാണാൻ മാലാഖയായിന്നാരെ വന്നൂ
നീയുറങ്ങുമ്പോൾ നിൻ കൈ മുത്തി മാണിക്ക്യച്ചെമ്പഴുക്ക തന്നൂ
സ്നേഹത്തിൻ മുന്തിരിത്തേൻ കിണ്ണം കാണിക്കയായി വെച്ചതാരോ (2)
ഈ മണ്ണിലും ആ വിണ്ണിലും എന്നോമല്‍ കുഞ്ഞിനാരെ കൂട്ടായ് വന്നു.. [പൊന്നും തിങ്കള്‍ ..]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ponnum thinkal pottum - M

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം