കൈകൾ കൊട്ടി പാടുക

പിരിയില്ല നാം എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പൂവച്ചൽ ഖാദർ രചിച്ച്, കെ വി മഹാദേവൻ
സംഗീതം നൽകി ഉണ്ണിമേനോനും എസ് ജാനകിയും ചേർന്നാലപിച്ച ഈ ഗാനത്തിന്റെ
വരികൾ ലഭ്യമല്ല ..
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കാം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
kaikal kotti paaduka

Additional Info

Year: 
1984