കല്യാണപ്പൂവും നുള്ളി നീ

ലാലാലാലാ
കല്യാണപ്പൂവും നുള്ളി നീ
രാവിന്റെ തേരില്‍ പോരുമോ
ഉള്ളില്‍ നാണം കൊള്ളുമീ
പരിതാഭമോലും ഹൃദയമേ
പ്രണയത്തില്‍ വരുന്നൊരു
ചുംബനം തിരയുന്നു ഞാന്‍
ഇരു കണ്ണിലുലയുന്ന തെന്നല്‍
കളിയാടി വിറയുന്ന മേഘം
മഴക്കാലരാത്രി ചൂടിയോ
(കല്യാണപ്പൂവും നുള്ളി നീ )

തളിരിളം ചുണ്ടില്‍ നുണയും
ധാരാളമാടും വിരഹം
രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുവല്ലോ
എന്‍ തളിരേ
മിന്നലും പുണരും ചാരി
ലോലമായ് നീ ചേരുമ്പോള്‍
ഹിന്ദോളമാകും ഹൃദയം
ഉയിരേശിയോ
ഇളനീര്‍ക്കുടം തരും നീയില്‍
പുലര്‍മഞ്ഞുകാലമായി
(കല്യാണപ്പൂവും നുള്ളി നീ )

പൂങ്കരള്‍ പിടയും നിന്റെ
പൂത്തുലയും തിങ്കള്‍ താഴെ
മാലേയം ചാര്‍ത്തിയല്ലോ
പൊന്നാമ്പലേ
വെണ്ണിലാപ്പുഴയും തുള്ളും
സാന്ത്രമായ് തിരയിളകുമ്പോള്‍
കാതങ്ങളോളം ജന്മം
മിഴികൂട്ടിയോ
ഒരു പൊന്‍തിരി തരും പ്രിയം
മലര്‍മാസശോഭയായി
(കല്യാണപ്പൂവും നുള്ളി നീ )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
kallyanapoovum nulli nee

Additional Info