ജോണ്‍ റോബിൻസണ്‍

John Robinson

മേജര്‍ രവിയുടെ അസോസിയേറ്റായി പ്രവർത്തിച്ച ജോണ്‍ റോബിന്‍സന്‍. ആശാ ബ്ളാക്ക് സിനിമയുടെ കഥ,തിരക്കഥ,സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചു