ദി റോഡ്

The Road
കഥാസന്ദർഭം: 

                        

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 16 November, 2020

ത്രില്ലറിനും സസ്പെൻസിനും പ്രണയത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ചിത്രീകരിച്ച ഈ റോഡ് മൂവി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള രാത്രി യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.