ഡോൺ പാലത്തറ

Don Palathara
സംവിധാനം: 5
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 4

1986 ആഗസ്റ്റിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കരുണാപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത്‌ ചാക്കോ, മോളി ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ചു. എസ് ഡി കോളേജ് ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്നും ബിരുടം തുടർന്ന് ടാസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ കംപ്യുട്ടർ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി പഠനം, ഡിഗ്രി സമയത്തെ താൽപര്യം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം സ്‌കൂൾ സിഡ്‌നിയി ചേർന്ന് സാക്ഷാത്കരിച്ചു. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം 'ശവം' 

Don Palathra