സുറുമയെഴുതിയ - ഗോപൻ

സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ

സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ
പ്രണയമധുര തേൻ തുളുമ്പും
സൂര്യകാന്തി പൂക്കളേ
(സുറുമ... )

ജാലകത്തിരശ്ശീല നീക്കി
ജാലമെറിയുവതെന്തിനോ 
തേൻ പുരട്ടിയ മുള്ളുകൾ നീ
കരളിലെറിയുവതെന്തിനോ 
(സുറുമ... )

ഒരു കിനാവിൻ ചിറകിലേറി
ഓമലാളെ നീ വരൂ
നീലമിഴിയിലെ രാഗലഹരി
നീ പകർന്നു തരൂ തരൂ
(സുറുമ... )

Film/album: