അനിതാ നായർ

Anitha Nair

1999ൽ, "മൈ ഡിയർ കരടി" എന്ന സിനിമയിലെ നായികാ വേഷമാണ് അനിതാ നായരെ ശ്രദ്ധേയയാക്കിയത്. ലോഹിതദാസിന്റെ  "ജോക്കർ" എന്ന സിനിമയിലെ ട്രപ്പീസുകളിക്കാരിയുടെ വേഷവും ശ്രദ്ധിയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലെ അഭിനേത്രിയാണ്.