സ്വാതി ഭാസ്ക്കർ

Swathi Bhaskar
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

സിബി മലയിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ സംവിധായകൻ,തിരക്കഥാകൃത്ത്.. കറൻസി,മുല്ലശ്ശേരി മാധവൻ കുട്ടി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉന്നം എന്ന സിനിമക്ക് കഥയെഴുതുന്നു.