സുധീഷ് ജോൺ

Sudheesh John
sudheesh john
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 3

കെ ബി മധു സംവിധാനം ചെയ്ത "ഫീമെയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ " എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ