ജോൺ സ്റ്റുഡിയോ കോടമ്പക്കം

John Studio Kodampakkam

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഒടിയൻ വി എ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ 2018

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഭീഷ്മപർവ്വം അമൽ നീരദ് 2022