സൂരജ് എസ് കുറുപ്പ്‌

Sooraj S Kurupp
സൂരജ് ദേവ്
Soorajj S Kurupp
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
തിരക്കഥ: 1

സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സൂരജ് എസ്‌ കുറുപ്പ്. തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായ  ഐ ശശിയുടെ മകനാണ് സൂരജ് ,തുടക്കത്തിന്റെ കഥാകൃത്ത് സൂരജായിരുന്നു

Sooraj S Kurupp