സജാസ് റഹ്മാന്‍

Sajas Rahman
Sajas Rahman
റഹ്മാന്‍ ബ്രദേഴ്‌സ്
സംവിധാനം: 3
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 3

സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്നും തീയേറ്റർ ആർട്സിൽ ബിരുദമെടുത്ത സജാസ് റഹ്മാൻ. ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളായ ബിഹൈന്റ് യു, ആകാശമിട്ടായി, റ്റൈജാസ തുടങ്ങിയവ ചെയ്തു. തീയേറ്റർ മ്യൂസിക്കിൽ റിസേർച്ച് നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ സജാസ് റഹ്മാൻ. കളിപ്പാട്ടക്കാരൻ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, സംവിധാനം എന്നിവ ഷിനോസും സഹോദരൻ ഷിനോസ് റഹ്മാനും ചേർന്നായിരുന്നു