രഞ്ജിത് രാജ്

Renjith Raj

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ രംഗത്ത്‌ നിന്നും ചലച്ചിത്രലോകത്തെത്തിയ രഞ്ജിത് രാജ്