രമ്യ സലിം

Ramya Salim

മലയാള ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ നിന്നും ചലച്ചിത്രലോകത്തെത്തിയ രമ്യ സലിം. നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്