ശാരോണിലെ ശിശിരമേ

ശാരോണിലെ ശിശിരമേ
മുന്തിരിപൂക്കളില്‍ മൂവന്തിപോലെയെന്‍
മനസ്സു മിടിക്കുന്നുവോ മിഴികള്‍ തുടിക്കുന്നുവോ
ശാരോണിലെ ശിശിരമേ

ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തു ദൂരെനിന്നാരോ
ഉമ്മകള്‍കൊണ്ടെന്നെ എറിയുന്നുവോ
മഴക്കിളിതൂവലില്‍ മനസ്സിന്റെ ചിറകുമായ്‌
മറ്റേതോ ജന്മം ഞാന്‍ തിരയുന്നുവോ
വെറുതെ വെറുതെ വെറുതെ

എനിയ്ക്കെന്റെ മാത്രമായ്‌ ഉഷസ്സിന്റെ ജാലകം
മണ്‍സൂണ്‍ മഴവന്നു തുറക്കുന്നുവോ
ഒരു കുഞ്ഞുപാട്ടിന്റെ ഈറന്‍ ഗിറ്റാറിന്മേല്‍
ഓര്‍മ്മകള്‍‍ മീട്ടി ഞാന്‍ ഉറങ്ങട്ടെയോ
വെറുതെ വെറുതെ വെറുതെ
(ശാരോനിലെ ശിശിരമേ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sharonile Sisirame

Additional Info

ഗാനശാഖ: