ഇനിയും നിന്നോർമ്മതൻ

ഇനിയും നിന്നോര്‍മ്മതന്‍ ഇളവെയിലില്‍
വിരിയും മിഴിനീര്‍പ്പൂക്കളുമായ്
നിന്നന്ത്യനിദ്രാകുടീരം പൂകി
കുമ്പിട്ടു നില്പവളാരോ?
ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനംപോലേ-ഒരു
ദു:ഖ സങ്കീര്‍ത്തനംപോലേ

പൊന്‍പറകൊണ്ടുനീ സ്നേഹമളന്നൂ
കണ്ണുനീരിറ്റിച്ചതേറ്റുവാങ്ങി
ധന്യയായ്ത്തീര്‍ന്നൊരാ കന്യകയെന്തിനായ്
ഇന്നും കാതോര്‍ത്തുകാത്തിരിപ്പൂ?
ഈ കല്ലറതന്‍ അഗാധതയില്‍-ഒരു
ഹൃത്തിന്‍ തുടിപ്പുകളുണ്ടോ?

മൃത്യുവിന്‍ കൊത്തേറ്റു നൂറായ് നുറുങ്ങും
ഹൃത്തടം വീണ്ടുമുയിര്ക്കുമെന്നോ?
ഏതോ നിഗൂഢമാം മൌനം വിഴുങ്ങിയ
നാദത്തിനുണ്ടാമോ മാറ്റൊലികള്‍?
ശത്രുവിന്‍ വെട്ടേറ്റുവീണവര്‍തന്‍-ചുടു
രക്തത്തില്‍ പൂക്കള്‍ വിടരും

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
2.5
Average: 2.5 (2 votes)
Iniyum ninnormathan

Additional Info