പൂവാംകുഴലി പെണ്ണിനുണ്ടൊരു

പൂവാം കുഴലി പെണ്ണിനുണ്ടൊരു
കിളുന്തു പോലുള്ള മനസ്സ്
കുഞ്ഞായ് വിരിഞ്ഞു
പൊന്നിതൾ നിരന്നു
കുളിർന്നുലഞ്ഞൊരു മനസ്സ്

അക്കരെക്കാട്ടിൽ ആരമല മേട്ടിൽ
ആതിരക്കന്നിക്ക് ഋതുശാന്തി
മുത്തണി മാറത്തെ നാണം പിടഞ്ഞപ്പോൾ
മൂകാംബരമാകെ തുടി മുഴങ്ങീ തുടി മുഴങ്ങീ
ആ..ആ..ആ..

ആലോലം കാറ്റിൽ പാർവള്ളിയൂഞ്ഞാലിൽ
പകലിന്റെ നീളും നിഴലാട്ടം
കൈത്തിരി കത്തിച്ചു കാക്കുന്നോരന്തിയെ
പുൽകാൻ കൊതിക്കുന്ന തരംഗകേളീ തരംഗ കേളീ
ആ..ആ..ആ..(പൂവാം കുഴലി )

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
poovam kuzhali penninundoru

Additional Info