മഴ പെയ്തു മാനം തെളിഞ്ഞ നേരം

മഴ പെയ്തു മാനം തെളിഞ്ഞ നേരം (2)
തൊടിയിലെ തൈമാവിൻ ചോട്ടിൽ
ഒരു കൊച്ചു കാറ്റേറ്റ് വീണ തേൻ മാമ്പഴം
ഒരുമിച്ചു പങ്കിട്ട കാലം
ഒരുമിച്ചു പങ്കിട്ട ബാല്യ കാലം

പലവട്ടം പിന്നെയും മാവു പൂത്തു
പുഴയിലാ പൂക്കൾ വീണൊഴുകി പോയി
പകൽ വർഷ രാത്രി തൻ മിഴി തുടച്ചു
പിരിയാത്ത നിഴലു നീ എന്നറിഞ്ഞു
പിരിയാത്ത നിഴലു നീ എന്നറിഞ്ഞു
മഴ പെയ്തു മാനം തെളിഞ്ഞ നേരം

എരി വേനലിൽ ഇളം കാറ്റു പോലെ
കുളിർ വേളയിൽ ഇള വെയിലു പോലെ
എല്ലാം മറന്നെനിക്കെന്നുമുറങ്ങാൻ
നീ തന്നൂ മനസ്സിന്റെ തൊട്ടിൽ പോലും
നീ തന്നൂ മനസ്സിന്റെ തൊട്ടിൽ പോലും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (1 vote)
Mazha peythu manam

Additional Info