വെറും നാടകം

Year: 
2011
verum naadakam
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

വെറും നാടകം ജീവിതങ്ങൾ
കഥാഗാന സമ്മേളനം
അതിൽ നായകൻ ആദി അന്ത്യം സ്വയം തേടീടും കോമരം
വെറും നാടകം
കലയുടെ കോവിലിൽ സ്വയം
അളന്ന് മുറിഞ്ഞോരൊഴിഞ്ഞ വിപഞ്ചി
വഴുതി മറിഞ്ഞുവോ
അതുകണ്ടെത്താനൊരാഗോള യാത്ര

വെറും നാടകം......

അഴകുള്ള പ്ലാം പഴച്ചക്കയിൽ
ഈച്ചകളൊട്ടുന്ന പോൽ
പഠിക്കുന്ന ഗാന ഗന്ധർവ്വനെ
തേടും....പല താളം.....
തല ചൊറിയുന്നതും പക്കമേളം
തേജാഭായ് ആൻഡ്‌ ഫാമിലിയിൽ...(2)
പുറത്ത് പലതരം അകത്തൊരു തരം
കരുക്ക് മുറുകിയാൽ അയ്യയ്യയ്യോ....

വെറും നാടകം.....

അറിവുള്ള പാഠമീ ഭൂമിയിൽ
ദേഹവും ആയുസ്സുമേതോ
നിമിഷത്തിൻ ഞാണിലാടുന്നതിൻ
കാലം ക്ഷണനേരം
അതിനുള്ളിലെന്തിനീ കണ്ണ് കേട്ടാൽ
തേജാഭായ് ആൻഡ്‌ ഫാമിലിയിൽ....(2)
കടിഞ്ഞാണിളകിയാൽ കുതിര പിണങ്ങിയാൽ
കുടുങ്ങും മുഴുവനും അയ്യയ്യയ്യോ....

വെറും നാടകം.....

Verum nadakam - Teja Bhai and Family