യമുനയും സരയുവും (F)

Primary tabs

യമുനയും സരയുവും പുണരുമീ സംഗമം
അലയിടും നന്മയായ് കുളിരുമീ സംഗമം
കാണുവാൻ ആയിരം ജന്മമായ് തേടി നാം...
യമുനയും സരയുവും പുണരുമീ സംഗമം...

കതിർമണികൾ വീഴാതേ തളിരിലകളാടാതേ
പൂന്തെന്നലേ മെല്ലെ വരൂ...
വയലതിരിൽ വീഴാതെ കായ്കനികൾ നോവാതേ
മലരിതളേ പുഞ്ചിരിക്കൂ...
ഈ നല്ല യാമം മായില്ലയെങ്ങും മറയില്ലയീ സ്നേഹോദയം...

യമുനയും സരയുവും പുണരുമീ സംഗമം...

പനിമഴയിൽ മൂടാതെ പകലഴകിൽ മുങ്ങാതെ 
തെൻകനവേ താഴെ വരൂ..
പിന്നിലാവിൽ മായാതെ പൊൻ‌വെയിലിൽ വാടാതേ
നൂറഴകിൽ നീന്തി വരൂ..
ഈ ശ്യാമ രാഗം തീരില്ലയെങ്ങും തളരില്ലയീ നിറപൗർണ്ണമീ...

യമുനയും സരയുവും പുണരുമീ സംഗമം
അലയിടും നന്മയായ് കുളിരുമീ സംഗമം
കാണുവാൻ ആയിരം ജന്മമായ് തേടി നാം...
യമുനയും സരയുവും പുണരുമീ സംഗമം...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Yamunayum Saarayuvum

Additional Info

Year: 
2004