മഞ്ഞൾപ്രസാദവും

മഞ്ഞൾപ്രസാദവും നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി
മഞ്ഞക്കുറിമുണ്ടു
ചുറ്റി (മഞ്ഞൾപ്രസാദവും)
ഇന്നെന്റെ മുറ്റത്തു പൊന്നോണപ്പൂവേ നീ
വന്നു
ചിരിതൂകി നിന്നു... വന്നു ചിരിതൂകി നിന്നു
ഓ... ഓ... വന്നു ചിരിതൂകി നിന്നു...

(മഞ്ഞൾ....)

കുന്നിമണിച്ചെപ്പിൽ നിന്നും
ഒരു നുള്ളു
കുങ്കുമം ഞാൻ തൊട്ടെടുത്തു
ഓ...ഞാൻ തൊട്ടെടുത്തു (കുന്നിമണി)
എൻ
വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്നാ വർണ്ണരേണുക്കൾ
എൻ നെഞ്ചിലാകെപ്പടർന്നൂ, ഒരു

പൂമ്പുലർവേള വിടർന്നൂ ഓ...
പൂമ്പുലർവേള വിടർന്നൂ

(മഞ്ഞൾ....)

പിന്നെ ഞാൻ
പാടിയൊരീണങ്ങളൊക്കെയും

നിന്നെക്കുറിച്ചായിരുന്നു
അന്തിമയങ്ങിയ നേരത്തു നീ
ഒന്നും മിണ്ടാതെ
മിണ്ടാതെ പോയി
എന്റെ നെഞ്ചിലെ മൈനയും തേങ്ങീ
ഓ... നെഞ്ചിലെ മൈനയും തേങ്ങീ

(മഞ്ഞൾ...)

Malayalam Song Manjal Prasadhavum Nettiyil ~ Nakakshathangal [ 1986 ]