കെ എം ഉദയൻ

KM Udayan
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

നിരവധി ആൽബങ്ങൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കെ എം ഉദയൻ. ഗായകനാണ്. സ്വദേശം കൊച്ചി.

KM Udayan