പവിഴമല്ലി

Pavizhamalli
Tagline: 
Based on a true story
സംവിധാനം: 

മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ രാജേഷ്.ആർ നാഥ്. എഴുതി നവാഗതനായ അഖില്‍ കോന്നി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "പവിഴമല്ലി".