മഴക്കാലമേഘം

Released
Mazhakkalamegham
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 April, 1985

കന്നഡയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയത്.