ലൗ ബോണ്ടാ

Love Bonda
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 December, 2017

ഡബിൾ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ രാജേഷ് ആർ, രേഖ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച് രാജേഷ് ക്രൗൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം "ലൗ ബോണ്ടാ"

Love Bonda | New Malayalam Movie | Official Trailer HD