കവചിതം

Kavachitham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 December, 2019

ഫ്ലാറ്റ് മാഫിയകൾക്കെതിരെ യുവാക്കൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ. 

Kavachitham | Malayalam Movie Official Trailer | Mahesh Menon | Lohith Menon

Kavachitham | Malayalam Movie Official Teaser | Mahesh Menon | Lohith Menon