ഇതാ ഒരു പെൺകുട്ടി

Ithaa Oru Penkutty
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 26 March, 1988