തരംഗിണി ഓഡിയോ

Title in English: 
Tharangini Audios

ശ്രീ. കെ ജെ യേശുദാസിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ഉള്ള ഓഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി.