തേനും വയമ്പും - വിനീത്


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Singer: 

Movie Name: Thenum Vayampum (1981)
Singer: Janaki S
Music Director: Raveendran
Lyrics: Bichu Thirumala
Year: 1981
 

തേനും വയമ്പും

തേനും വയമ്പും നാവിൽ തൂകും വാനമ്പാടീ --(2)
രാഗം ശ്രീരാഗം പാടൂ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടുംവീണ്ടും
തേനും വയമ്പുംനാവിൽ തൂകും വാനമ്പാടീ

മാനത്തെ ശിങ്കാരത്തോപ്പിൽ ഒരു ഞാലിപ്പൂവൻപഴ തോട്ടം --(2)
കാലത്തും വൈകീട്ടും പൂം‌പാളത്തേനുണ്ണാൻ
ആ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നീയും പോരുന്നോ
തേനും വയമ്പും നാവിൽ തൂകും വാനമ്പാടീ

നീലക്കൊടുവേലി പൂത്തു ദൂരെ നീലഗിരിക്കുന്നിൻ മേലേ
മഞ്ഞിൻ പൂവേലിക്കൽ കൂടി കൊച്ചുവണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുകൾ പാടീ
താളം പിടിക്കുന്ന വാലാട്ടിപക്ഷിക്ക്
താലികെട്ടിന്നല്ലേ നീയും പോരുന്നോ
(തേനും വയമ്പും)