ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റവ ഡോ കൊര്‍ണേലിയസ് ഇലഞ്ഞിക്കല്‍

Name in English: 
Arch Bishop Late Rt. Rev. Dr. Cornelius Elenjikkal
Artist's field: