അനൂപ്‌ ശിവസേനൻ

Anoop Shivasenan

അനൂപ്‌ ശിവസേനൻ , നിരവധി ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകലിൽ അഭിനയിച്ച അനൂപ്‌ ആദ്യമായി തിരക്കഥ എഴുതിയ സിനിമയാണ് സെക്കന്റ്സ്